DUROBEX - Grzegorz Maciorowski
Ul. Wojska Polskiego 79, 19-203 Grajewo
tel./fax: (86) 273 90 11
(86) 272 90 77
e-mail: durobex@durobex.pl
Firma DUROBEX on tööstusporandate professionaalne tootja. Kasutades terviklahendust, et oleks vastavuses projektiga ja Tellija sooviga. Peale Investori noudmiste täpsustamist aitame oieti ära projekteerida tootepinna, et koik oleks kooskolas poranda kasutamise eesmärgiga, maatingimustega ning staatilise ja dünaamilise raskuste näitajatele. Spetsialiseerume betoon, teraskiud- voi siis terasvorgubetoonplaatides, seal samas pinnapealse kovendamisel ja impregneerimisel. Lisaks täidame porandate väljavalamist vaikale, gres-ile, "vaibale", mosaiik- ning katuspindadele. Seda tüüpi "valamist" kasutatakse peamisi tootmistsehhides, laopindadel, kaubakeskustes, garaa¾ides, parkimisplatsidel, külmutuskambrites, jne.

Professionaalsed masinad ja kvalifitseeritud töömeeskonnad ning tööettevotte kogemused voimaldab meile välja valada kuni 5.000 m2 ühe ööpäeva jooksul kumbagi brigaadist. Meie firma lisatrumbiks on veel see, et valatavad pinnad mahuavad vordsus tolerantsusele:


 • 1 mm, 2 meetrilisel latil
 • +/- 2,5 mm tervel valatud pinnal

  Suured töövoimalused ja täielik professionaalsus garanteerib Teile kasulikud finantseerimise tingimused.


 • Betooni peenkihiline katte:

  Vastavalt ökonoomilistele ja tehnilistele tingimustele, kahekihilise kattega valatud pinnad on koige parimaks lahenduseks tööstus hallides. Vahetult juhtub, et ühekihiliselt valatud pinnad liivaallkattega "karestuvad". Peab selle juurse mainima, et peenkiht betooni tuleb ära tihendada ja vonkumismasinaga ülekäima, et eemaldada üleliigsed ohuülejäägid betooni seest ja sellesamaga suurendades betooni töötamiseiga.
  Professionaalselt täidetud peenkihiline betoon garanteerib meile vastavat kaitset pohiplaadile allkihile, selle üheväärsus kandub üle pärastpoole ka betooni pohikatte paksuse vordsusele, mis oma järel garanteerib optimaalset betoonimassi ärakasutamist pohiplaadil. Peenkihilist betooni pinda valame vähemalt 5-10 päeva enne pohikandeplaadi panemist., soltuvalt ilma tingimustele. Tagades meie teenuste korget kvaliteeti pakume meie teenuses selle eeltöö peenikese betoonikihi valamise.

  Kandeplaadi peakihi:

  Valmistehtud porandpinnad meie teenistuses on nii nimetatud "ujuvad pinnad", kuna töökäigus eemaldame nad allpinnast ühe voi kahe kihiga PE kile abil. Kasutame mainitud kile, et eraldada maksimaalselt kokkupuutumist hoorumispinna aluspinna ja valatava pohipinna vahel. Kui tekkib äärmine vajadus eemaldada termiliselt aluspind ja valatav pohipind, siis vastavalt kasutame FS30 stüroplasti. Seda viisi ettevalmistatud porandale on peale valatud betoon mitte väiksema klassiga, kui B25. Lisaks veel sellele betooni tugevdatakse terasfiiberkiuga, kuna selline lahendus on ökonoomilisem. Rohkem konservatiivsetele investeerijatele pakume armeeerimisevorku. Sell moel kantud pinnale betoon tuleb tihendada ja vabastada ohujääkidest kombainiga LASER SCREED SXP.

  Kandeplaadi hoorumine:

  Peale kantut betoonikiht hakkab tasapisi kuivama ja muutuma tavaporandaks. Kuivamise aeg on väga erinev, soltudes väga paljudest mojuritest: betooni klassist, pehmendusainetest, ümbruskonna niiskusest, temperatuurist, ning palju teistest teguritest. Tähtsaks aga ikka jääb kovenditeainete sissehoorumise hetk, et loppude lopuks betoon ei oleks liiga pehme voi loplikult äraseotud enneaegselt. Meie kvalifitseeritud persoonel ja pikaajalised töökogemused , lubavad meile julgelt ja järjekindlalt väita, et betoonil ei ole saladust meie ees.

  Ülejäänud tööd ja impregneerimine:

  Kandeplaadi peakiht, peale sissehoorumise lopetamist, loigetakse ruutudesse, umbes 6m x 6m, kuni 1/3 plaadi paksusest. Järgmise sammuga dilatatsiooni avad on täidetud dilatatsiooni massiga. Ülal kirjeldatud operatsiooni ei tohi kahjuks enne läbi viia kui 28 päeva peale kandeplaadi pohikihi valamist. Väljavalatud porand enne kasutamisele ära andmist on lisaks veel meie poolt impregneeritud, mis oma järel ei muuda asjaolu, et pind alati peab olema puhas, kuna väiksemad liivaterad toimivad kui liivapaber lühendades pääsmatult pohipinna elu

  Copyright C 2003 Durobex. Koik oigused kaitstud..