DUROBEX - Grzegorz Maciorowski
Ul. Wojska Polskiego 79, 19-203 Grajewo
tel: (86) 272 9077/273 9011
fax: (86) 273 9056
e-mail: durobex@durobex.pl


Vispasaules betona tirgus
Lasvegasa

janvaris 2006

janvaris 2005

Starptautiskais buvniecibas tirgus Poznana

janvaris 2006

janvaris 2005
Ranga VI izdevums
"Biznesa Gazele 2005"

3. vieta Podlaskas pavalsti

96. vieta Polija
Pakalpojumu uznemums "DUROBEX" izveidots 1998. gada 19. marta Grajeva un ir viens no visstraujak augošajiem uznemumiem rupniecisko gridu ražošanas sfera Polija. Esam pazistami ar augsto kvalitati un pirmklasigu darbu izpildi, kas mums lauj apmierinat visaugstakas prasibas, kadas ir rupniecisko gridu ražotajfirmam Polija. Darbus veicam visa valsti, un no 2005. gada ari arzemes. Musu piedavajuma Jus atradisiet rupnieciskas betona gridas, kas ražotas, izmantojot visus nozimigakos virsmas cietinatajus un lietojot vismodernako rupniecisko gridu ražošanas tehnologiju, kas galvenokart nak no ASV. Izmantojam vismodernako aprikojumu, pie mums strada pieredzejuši darbinieki un profesionali vaditaji.
Firmas DUROBEX specializacija ir betona gridu klašana, ar metala škiedru armejumu vai armaturas sietu un virsmas cietinašanu vai impregnešanu. Ražojam ari pamatnes smilšakmens, epoksidu, fližu gridam un griestiem. Fima ipaši lepojas ar to, ka katra no 3 brigadem spej ieklat lidz 5000 m2 rupnieciskas gridas vienas diennakts laika, kas lauj izvairities no darba partraukumiem vai samazinot to skaitu, veicot darbus lielos objektos.
Lidz šim esam ieklajuši vairak neka 3 miljonus m2 gridu, no kuriem 800 tukstoši m2 tika ieklats 2005. gada, tadejadi ienemot neapstridama lidera pozicijas šaja nozare. 2006. gada paredzam talaku dinamisku firmas attistibu un 1 miljona m2 ieklašanu gada, kas stiprinas musu pozicijas nozare.
Nemot vera firmas juridisko formu, kontrahenti mus redz ka uzticamu veicamo darbu garantu. Garantejam akuratu apkalpošanu pec darbu nodošanas, gan garantijas laika, gan pec ta beigam.
Lepojamies ar saviem sasniegumiem un ceram, kas musu ražotas gridas bus ari Jusu investiciju panakumu iemesls. Aicinam Jus aplukot musu paveikto darbu sarakstu un klientu atsauksmes.

Ar cienu
Durobex kolektivs


Copyright C 2003 Durobex. Visas tiesibas patur autors.