DUROBEX - Grzegorz Maciorowski
Ul. Wojska Polskiego 79, 19-203 Grajewo
tel./fax: (86) 273 90 11
(86) 272 90 77
e-mail: durobex@durobex.pl

Firma DUROBEX jest profesjonalnym wykonawcą posadzek przemysłowych. Posadzki te wykonujemy kompleksowo według projektu, dostosowując się do zaleceń Zamawiającego. Po określeniu wymagań stawianych przez Inwestora pomagamy prawidłowo zaprojektować posadzkę w oparciu o dane wyznaczające przeznaczenie, warunki gruntowe, przewidywane obciążenia statyczne i dynamiczne. Specjalizujemy się w wykonawstwie posadzek betonowych, zbrojonych włóknem rozproszonym lub siatką zbrojeniową, powierzchniowo utwardzanych oraz impregnowanych. Wykonujemy również posadzki pod żywicę, gres, wykładzinę, mozaikę oraz stropy. Posadzki tego typu stosuje się głównie w halach produkcyjnych, magazynowych, centrach handlowych, garażach, parkingach, chłodniach, itp.

Profesjonalny sprzęt i wyspecjalizowana kadra oraz doświadczenie firmy pozwala na wykonanie do 5.000m2 posadzki w ciągu jednej doby przez każdą z 4 brygad. Dodatkowym atutem firmy jest możliwość wykonania posadzki w najwyższej tolerancji równości wymaganej dla hal wysokiego składowania zgodnie z normami DIN oraz TR.

Duża wydajność i pełen profesjonalizm gwarantuje dogodne warunki finansowe.

Warstwa Chudego Betonu:

Ze względu na czynniki ekonomiczne i techniczne, posadzki dwuwarstwowe są najlepszym rozwiązaniem w halach przemysłowych. Zdarza się, że posadzki jednowarstwowe, wykonane na podbudowie piaskowej ulegają "klawiszowaniu". Należy podkreślić, że warstwa chudego betonu musi zostać ściągnięta i zawibrowana łatą wibracyjną, gdyż powoduje to usunięcie powietrza z betonu i wielokrotnie zwiększa jego wytrzymałość. Profesjonalne wykonanie tzw. "chudziaka" gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie podbudowy płyty głównej, a jego równość przekłada się na równość grubości płyty nośnej, co gwarantuje optymalne wykorzystanie masy betonowej płyty głównej. Warstwę chudego betonu wykonujemy na minimum 5-10 dni przed wykonaniem głównej warstwy płyty nośnej, zależnie od warunków pogodowych. Dlatego też w naszej ofercie proponujemy wykonanie warstwy chudego betonu.


Główna warstwa płyty nośnej:

Posadzki wykonywane przez nas są tak zwanymi "posadzkami pływającymi", gdyż oddzielone są od podłoża jedną lub dwiema warstwami folii PE. Stosowana jest ona w celu ograniczenia tarcia pomiędzy posadzką a podłożem. Jeżeli istnieje konieczność oddzielenia termicznego posadzki od podłoża stosujemy warstwę styropianu FS30. Na tak przygotowane podłoże wylewany jest beton o klasie nie niższej niż C 20/25. Beton stosowany do posadzek z reguły zbrojony jest włóknem stalowym, gdyż jest to obecnie najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Dla inwestorów o bardziej konserwatywnym podejściu na obiekcie rozkładamy siatki zbrojeniowe. Wylany beton jest ściągany i "zawibrowywany" kombajnem LASER SCREED SXP.


Utwardzenie powierzchniowe:

Wzmocnienie górnej warstwy posadzki poprzez dodanie środka utwardzającego zapewnia posadzce lepsze parametry techniczne, a w szczególności zwiększoną odporność na ścieranie oraz ściskanie. Poprawia także walory estetyczne oraz pozwala na zabarwienie wierzchniej warstwy.

 


Zatarcie płyty nośnej:


Wylany beton zaczyna wiązać i staje się posadzką. Czas wiązania betonu jest zróżnicowany i zależy od bardzo wielu czynników: klasy betonu, zastosowanych plastyfikatorów, wilgotności powietrza, temperatury, oraz wielu innych. Ważnym jest, aby moment wcierania środków utwardzających został prawidłowo wybrany, tak by beton nie był zbyt miękki lub całkowicie związany. Nasza wykwalifikowana kadra i wieloletnie doświadczenie pozwala nam na śmiałe stwierdzenie, iż beton nie ma przed nami tajemnic.

 

Pozostałe prace oraz impregnacja:

Płyta nośna, bezpośrednio po zatarciu, zostaje pocięta na kwadraty ok. 6m x 6m do 1/3 grubości płyty. Następnie szczeliny dylatacyjne zostają wypełnione masą dylatacyjną. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż na 28 dni od momentu wylania posadzki. Posadzka oddawana do użytku przez naszą firmę jest zaimpregnowana, lecz w najlepszym interesie odbiorcy leży by posadzka zawsze była czysta gdyż drobne ziarenka piasku szlifują ją jak papier ścierny skracając jej żywotność.


Copyright © 2003 Durobex. Wszelkie prawa zastrzeżone.